ענת מדמוני

ד"ר לבוטניקה, מתמחה ביערנות, עוסקת במחקר להצלת יערות הארץ. בשנים האחרונות הרחיבה את עיסוקה לתחום
הגינון וצמחיית הבית