תנאי שימוש באתר מסע אחר

מטעמי נוחיות המידע מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לנשים ולגברים.
ברוכים הבאים לאתר מסע אחר (להלן "מסע אחר" או החברה"). האתר מנוהל ומופעל ע"י חברת מסע אחר דיגיטל בע"מ מרחוב האם 26 ב' רמת גן.

אודות מסע אחר >
השימוש באתר מסע אחר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, פקסימיליה, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

הרצאות בתשלום

 1. ניתן להזמין מקום בתשלום להרצאות על גבי פלטפורמת זום.
 2. התשלום נעשה בכרטיס אשראי בדפים מאובטחים של חברת "טרנזילה".
 3. חשבונית נשלחת מיידית לכל נרשם במייל.
 4. פרטי האשראי לא נשמרים. החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד ג'.
 5. לינק לכל הרצאה ישלח במייל אוטומטי ובתזכורות. המייל לעיתים מגיעה לתיבת הספאם או לא מגיע מסיבות שונות. במקרה של פניה למערכת במייל ישלח לינק. במקרה שלא הגיע כלל  אנחנו נספק זיכוי או הרצאה חלופית או הקלטה.
 6. מדיניות ביטולים: ניתן לבטל השתתפות בהרצאה, במקרה כזה אנחנו נספק זיכוי או הרצאה חלופית או הקלטה. יש לכתוב על כך במייל למערכת או "צור קשר" לפי הפרטים למטה.
 7. פרטי האשראי לא יועברו לצד שלישי כלשהו, אבל יש פרסומים הנשלחים על ידי מסע אחר עבור חברות מסחריות, ואלה מקבלות את פרטי הפונים לפרסום. להסרה מרשימת התפוצה יש ללחוץ על "הסרה" בתחתית הדיוור.

טיולים

 1. באתר מפורסמים מידי פעם טיולים המשותפים עם חברות נסיעות
 2. האחריות המלאה על ביצוע טיולים אלה הינה על החברה המארגנת, ומסע אחר אינה נושאת באחריות לגבי נזקים העלולים לקרות במהלך הטיול.

שימוש בתכנים באתר

הגולש רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן התקבלה הסכמת מסע אחר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):
 • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך מסע אחר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך מסע אחר.. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ממסע אחר.
 • אין להציג תכנים מ-מסע אחר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים מ-מסע אחר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • אין לקשר ל-מסע אחר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מ-מסע אחר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב-מסע אחר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-מסע אחר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ-מסע אחר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי ב-מסע אחר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב-מסע אחר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
 • מסע אחר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מסע אחר בעניין זה.
 • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 • מסע אחר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ-מסע אחר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מסע אחר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

תכנים הנמסרים על ידי גולשים

לרבות המלצות, תכנים בבלוגים, בפורומים ותגובות גולשים
ההמלצות בערוץ ההמלצות או במקומות אחרים באתר, וכן החומר הנכתב בבלוגים, בפורומים, ובתגובות הגולשים הם טכסטים של גולשים, הנכתבים על אחריותם המלאה, ולמסע אחר אין אחריות כלשהי על אמיתות או דיוק או עדכניות המלצות אלה.
הכותבים לאתר מסע אחר מצהירים בזאת כי הם מתירים למסע אחר להשתמש בחומר לכל מטרה שהיא.
ידוע לגולשים ולמשתתפים באתר כי יש בידי מסע אחר האפשרות לשנות, לתקן לערוך או להוריד כל דבר שהוכנס לאתר ע"י גולש.
הגולשים מתחייבים בזאת להכניס תכנים אמתיים ומדויקים, ללא שקרים וסילופים, ללא הפרות זכויות יוצרים, ללא לשון הרע, ללא עידוד עבירות על החוק וללא כוונות מסחריות כלשהן.
מסע אחר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרהגולש לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-מסע אחר, במשתמשיו, במסע אחר או במי מטעמה. בנוסף, מסע אחר תהיה רשאית במקרה זה למנוע מהגולש פרסום תכנים נוספים ב-מסע אחר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מסע אחר לפי כל דין.
החליטה מסע אחר לפרסם תוכן שמסר הגולש – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
התכנים שימסור הגולש לפרסום במסע אחר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. מומלץ לגולש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלו בעקבות השימוש ב-מסע אחר או פרסום איזה מפרטיך. מומלץ לגולש לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליו לפחות באותה מידה של זהירות שהוא נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
מסע אחר ממליצה לגולשים להתייחס לתכנים כפי שפורטו לעיל בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של מסע אחר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. על הגולשים לקחת בחשבון כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל החומר המופיע באתר כולל טקסט, תמונות, קטעי וידאו, איורים וכו' שייך למסע אחר באופן בלעדי. אין להעתיק או למסור או לצטט חומר זה ללא אישור מראש ובכתב ממסע אחר, למעט לצורך פרטי ואישי בלבד.
גולשים צלמים וכותבים המוסרים תוכן כלשהו לאתר, מצהירים בזאת כי הם מוסרים את זכויות היוצרים לתוכן למסע אחר לכל מטרה שהיא, לרבות לצורך שימוש במגזין המודפס ו/או לכל צורך והוצאה לאור אחרת.

צילומים

גולשים המכניסים צילומים לגלריה מצהירים בזאת כי הזכויות בצילומים הינן שלהם והם לא מפירים בזאת שום זכויות של אחרים.

המלצה לטיול או לפעילות

החומר הנמצא באתר אינו בגדר הצעה לביקור במקומות או לפעילויות מסוימות אלא מידע על הנושאים השונים בלבד.

ספורט אתגרי

העיסוק בספורט אתגרי לסוגיו השונים המופיע באתר הינו מסוכן לעיתים ועל אחריותו הבלעדית של הגולש. אין בתוכן המופיע באתר משום המלצה לעסוק בכל פעילות ו/או פעילות ספורטיבית ו/או פעילות אתגרית.

אחריות מסע אחר

מסע אחר עושה ככל יכולתו על מנת לבדוק ולעדכן את הכתוב ואת הנאמר בהרצאות וסרטונים שלו, אך כתובות ופרטים עלולים להשתנות, וכמו כן מחירים וכל נתון אחר. אין למסע אחר כל אחריות על הנכתב באתר, ועל כל אובדן או נזק או עוגמת נפש הנגרמים כתוצאה מגלישה באתר. הגולש מוותר מראש על כל טענה בעניין זה.

איסוף פרטים מגולשים ורוכשים

מסע אחר אוסף את פרטיהם של גולשים הנרשמים לאתר במאגר מידע המנוהל על ידו, ורשאי להשתמש בפרטים לצורך משלוח הצעות שונות בעלות תוכן שיווקי לנרשמים. כל זאת תוך כדי שמירה מתבקשת על הפרטיות ו/או המדיניות הכתובה בצמוד לטופס הרישום. מסע אחר רשאי לשנות מדיניות זאת מידי פעם.
גולש רשום המעוניין להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר מסע אחר, יוכל להסיר את עצמו בכל עת באמצעות קישור בתחתית הדיוורים, או לפנות לאתר מסע אחר לכתובת האלקטרונית newsletter@masa.co.il והכתובת תימחק. אם הגולש ממשיך לקבל דיוור הוא מתבקש לפנות בטלפון 03-5751119.
לגולש הנרשם מובן כי אין חובה חוקית למסור את המידע, ומטרת הרישום היא משלוח דיוורים מערכתיים ושיווקים ממסע אחר דיגיטל, כולל מידע של מפרסמים. פרטי לקוחות המבקשים מידע שיווקי דרך האתר מועברים לגורם המוסמך.
מידע של נרשמים להצעות שיווקיות מגיע למפרסמים ועל אחריותם.

אי מיילים

גולש רשום מתיר בזאת למסע אחר לשלוח אליו פרסומים שונים, כולל של מפרסמים כלשהם, ולפנות אליו באי מייל, בטלפון, בדואר ובכל דרך אחרת.
כאמור, גולש שרוצה להפסיק שירות זה ילחץ על "הסרה" בתחתית הדיוור, או ישלח אלינו הודעה דרך האתר. אם לא הוסר מתבקש הגולש לפנות אלינו בטלפון 03-5751119. ההסרה תבוצע עד חודש ממועד הבקשה.

קישורים

אין לעשות קישורים למסע אחר ישירות לחלקים כמו תמונות או חלקי טקסטים, אלא לעמודים מלאים ( AS IS )בדיוק כפי שהם מופיעים באתר מסע אחר.
באתר מסע אחר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. למסע אחר אין שליטה או פיקוח על תכנים אלו. הקישורים שנעשים ע"י מסע אחר אינם מעידים על הסכמת מסע אחר לתוכנם. מסע אחר אינו אחראי או ערב לאמינותם, עדכניותם, לחוקיותם,לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מסע אחר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
מסע אחר אינו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מסע אחר רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

פרסומים

כל פרסום באתר כולל באינדקסים הוא על אחריות המפרסמים בלבד. מסע אחר אינו אחראי על כל מידע המופיע בחלקים אלה. מסע אחר אינה צד להתקשרות בכל צורה שהיא. כל האחריות למוצרים ושירותים אלה, לרבות האחריות לאיכות השירות שניתן ללקוח היא על החברה ממנה בוצעה ההזמנה.

אבטחת מידע

מסע אחר ינקוט צעדים סבירים על מנת לאבטח את זרימת המידע המגיע מהגולשים והנרשמים

COOKIES (עוגיות)

מסע אחר עשוי לעשות שימוש ב-COOKIES (עוגיות) לצורך איסוף נתונים סטטיסטי ומידע, ולצורך שיפור השירות.
לגולש ידוע כי בעת הרישום לאתר ולאחר מכן החברה עשויה לשתול קבצי עוגיות שמאפשרים לזהות את הגולש בעת הגלישה באתרים.
אם הגולש מעוניין למחוק את העוגיות עליו לעשות זאת בדפדפן עימו הוא משתמש ע"פ ההנחיות המפורטות בדפדפן.

החברה מפעילה לעיתים שירותי פרסומות עם צדדים שלישיים – חברות פרסום ו/או שיווק, הגולש מתיר בזאת לחברה לעשות שימוש והעביר את העוגיות לחברת אלה.

אזורים בתשלום

כניסה לאזורים מיוחדים באתר עשויה להיות מותנית בתשלום.

פניות

על כל טעות, פגיעה או בעיית שירות באתר יש לדווח למסע אחר באמצעות קישור זה, או בכתב אל "מסע אחר דיגיטל" בכתובת למעלה.
דין וסמכות שיפוט
על האתר יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מחלוקות יפתרו באמצעות בית המשפט בתל אביב.