נפתלי הילגר

מצלם וכותב ל"מסע אחר". מצלם עבור סוכנויות ומגזינים אירופיים ועורך הרצאות בליווי שיקופיות.
גר בגן־נר, גלבוע

http://www.naftalihilger.com