תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

עמי מיטב

הוציא לאור את מפת העיר העתיקה ועוסק בחקר ומיפוי אתרי העיר במסגרת לימודיו במחלקה ללימודי א"י באוניברסיטת בר אילן www.oldcity-map.com מנהל בית הספר לתיירות במכון לנדר

פרטי הכתב/ת:

הוציא לאור את מפת העיר העתיקה ועוסק בחקר ומיפוי אתרי העיר במסגרת לימודיו במחלקה ללימודי א"י באוניברסיטת בר אילן www.oldcity-map.com
מנהל בית הספר לתיירות במכון לנדר 

 

כתבות של עמי מיטב: