חיים קרופך

דוקטור לזואולוגיה וביולוגיה ימית. גר ברחובות