תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

אשחר יופה

פרטי הכתב/ת:

מדריך בחברת איילה גיאוגרפית