תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

אילן יגר

פקח ברשות הטבע והגנים. מוותיקי המדריכים של טיולי הג'יפים בחברה הגיאוגרפית, מוביל קבוצות ליוון ותורכיה

כתבות של אילן יגר: