מסעדה בחושך

בית שמיועד לעוורים וחרשים. יש שם מופע מיוחד במינו, בית קפה, ומסעדה בה אוכלים בחשכה מוחלטת. המקום הוא ביפו.