ממתקי סאלח אבו זיד

 ממתקיה בטעם מזרחי סורי … כנאפה, בקלאווה שלא טעמתם בחיים