דובי טל

צלם נוף, מתמחה בצילום אוויר, מנכ"ל חברת "אלבטרוס צילום אוויר", צלם מערכת של מסע אחר.