מבזק מטיילים

באפריל 2003 התגלו ממצאים כנראה מתקופת מרד בר כוכבא, במערת הר ישי, במצוק שמעל לבית ספר שדה עין גדי. הממצאים התגלו במהלך פרויקט הסוקר את כל המערות באזור עין גדי…

לתיבה המלאה