הזוהר הצפוני

הזוהר הצפוני מעל איי לופוטן, נורווגיה