תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

שלווה וייל, ד"ר

אנתרופולוגית במכון לחקר הטיפוח בחינוך, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים. אצרה תערוכה בבית התפוצות בשם: "מעבר לסמבטיון: המיתוס של עשרת השבטים האבודים".