תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

עמוס קלונר

פרופסור לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, מנהל החפירות במרשה ובבית גוברין. בימים אלה יצאו לאור שני כרכים של הסקר הארכיאולוגי של ירושלים, שנוהל על ידיו. גר בירושלים