תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

עומר טל

חלומה בגלגול הזה הוא לסמן "וי" על רשימת החופים השווים בעולם (שחיברה בעצמה) ולנסות לצאת מזה בלי סרטן העור