עדלי דולר

חי בפריס ומשלים את עבודת הדוקטורט בפילוסופיה ובהיסטוריה