תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

נתן שפר

חוקר שטפונות מודרניים, היסטוריים ופרה־היסטוריים כחלק מלימודיו לתואר מוסמך בהנחיית ד"ר יהודה אנזל מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. מחקרו משמש להערכת סיכונים לשטפונות וכן להבנת הקשר בין אקלים ושינויי אקלים לבין תדירות השטפונות ועוצמתם