תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

מימי רון גלבע

מרכזת הגן הבוטני לצמחי ישראל בהר הצופים, עובדת ביחידת הסקרים של החברה להגנת הטבע ופעילה במרכז רת"ם לצמחי ישראל

כתבות של מימי רון גלבע: