מולי שאול

מדריך טיולים רוחניים בישראל ובחו"ל ומדריך בכיר בחברה הגיאוגרפית – נאות הכיכר.