תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

יעקב שרביט ואהוד גלילי

ארכיאולוגים העובדים ברשות העתיקות אשר חפרו באתר הארכיאולוגי בעתלית. השניים מעורבים במאבק הציבורי לפינוי צה"ל מהאתר והפיכתו לגן לאומי פתוח לציבור