תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

יגאל מילכטייך, ד"ר

פרטי הכתב/ת:

 ד"ר יגאל מילכטייך הוא דוקטור למתימטיקה וצפר ותיק המתעניין במיוחד בהגדרה ובזיהוי של עופות הארץ