ד"ר דבי הרשמן

ארכיאולוגית ואנתרופולוגית המתמחה בדת ובפולחן. אוצרת לתרבויות קדומות במוזיאון ישראל וחברת מערכת "מסע אחר". ממחקריה שהפכו לספרים ותערוכות "אלילות מקומיות" (1994), "בראשית: הסיפור האמיתי" (2005), "פנים אל פנים: המסכות העתיקות בעולם" (2014).