תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

ד"ר אשר שפריר

בלשן, עורך לשון ומתרגם. מתמחה בלשון העברית ובסוציולוגיה של הלשון. חיבר את מדריך העריכה "ניסוח בעברית"