תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

גיא בן־פורת

כותב את עבודת הדוקטורט שלו במדע המדינה וביחסים בינלאומיים באוניברסיטת ג'ונס הופקינס, מרילנד

כתבות של גיא בן־פורת: