תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

ברברה גור

ברברה גור היא מעצבת גרפית וסופרת, שפרסמה שני קבצים של סיפורים קצרים: "להציץ" ו"ממתקים וחשבונות", וכן כתבות וסיפורים קצרים שהופיעו "מעריב", ב"את" ובמגזינים ועיתונים אחרים.