תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

בועז לנגפורד

פרטי הכתב/ת:

איש שטח של המרכז לחקר מערות של האוניברסיטה העברית, מדריך, מטייל וסוקר קניונים בירדן. סקריו פורסמו בספר "קניוני מואב" המסכם את המידע שנאסף על קניוני מזרח ים המלח.

כתבות של בועז לנגפורד: