ארנה קזין

עיתונאית, כותבת ב"הארץ" על חברה ותרבות. ספרה "במרחק הליכה – חיבור על תרבות הצריכה"
ראה אור לפני שנה בהוצאת בבל ומרכז השל למנהיגות סביבתית.