תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

איקי בר יוסף

פרטי הכתב/ת:

יועץ עצמאי בתחום ניהול ושיווק תיירות עירונית ומרחבית, www.baryosef.co.il

כתבות של איקי בר יוסף: