תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

אבים רון-כרמל

התגורר במשך תקופה ארוכה בקיוטו וחקר את חיי הקומונות ביפאן .