תשר במסעדות ברוסיה

המנהג להשאיר טיפ בסיום הארוחה הולך וצובר תאוצה ברוסיה. נהוג להשאיר תשר בסך 15-10% מהחשבון הכולל.