שתיית מים ברוסיה

איכות המים ברוסיה אינה אחידה, ולכן עדיף להיזהר ולהימנע משתיית מי ברז.