נסיעה במונית

 כאשר נוסעים במונית בעיר, מומלץ לקבוע את מחיר הנסיעה מראש.