משך הטיול באירלנד

 יש להקדיש לטיול באירלנד שבוע לפחות, במהלכו אפשר להתמקד בחצי אחד של האי – הדרומי או הצפוני. על מנת להקיף את כל האי נדרשים לפחות 12 יום.