מעבר גבול בקפריסין

אי אפשר לחצות את הגבול בין שני חלקי האי – הדרומי והצפוני – באופן חופשי. מי שמגיע לחופשה בצפון קפריסין לא יכול לעבור לדרום; חציית הגבול מדרום קפריסין לצפונה מתאפשרת רק לטיולי יום והיא נעשית במעבר הגבול שבניקוסיה.