מדריך מומלץ בבייג'ין

אמנון חברוני – מדריך טוב יעיל נחמד בעל מיקוד טוב בהדרכה.
ממליץ ומכוון ומלווה לכל אתר בבייג'ין