מדריך טוב בעיר זרה

בטיולנו האחרון בברלין, גרמניה שכרנו מדריך מעולה ודובר עברית לסיור בעיר. המדריך העמיק בהיסטוריה, בגיאוגרפיה ובטופוגרפיה, מתוך הקפדה על לוח זמנים. גם ההומור שלט, ובקיצור, כל מה שמחפשים במדריך טוב בעיר זרה, גדולה ובעלת מטען. שמו של המדריך הוא דב דב גלמור-גייר.