טיפים בקייב

 מקובל להשאיר טיפ במסעדות. גובה הטיפ 10-5 אחוז. בידקו את החשבון לפני התשלום.