חדרים גדולים מול תחנת הרכבת המרכזית של בייג'ין

אכסנייה גדולה ומעט חסרת אופי, מול תחנת הרכבת המרכזית של בייג'ין. חסרונה הוא גם יתרונה – החדרים כאן גדולים יותר מאשר באכסניות בסמטאות הציוריות של החוטונג, ויש סיכוי להשיג כאן מקום כשכל המקומות הקטנים מלאים.