הנחות לגמלאים בהונגריה

 כרטיס אזרח ותיק שמונפק בהסתדרות הגימלאים מקנה הנחות יפות בכניסה לאטרקציות שונות.