החלפת כסף ברומניה

יש להיזהר מאוד מהחלפת כסף אצל חלפני הרחוב (השוק השחור) הידועים כרמאים מקצועיים ומתוחכמים. תיירים רבים נפלו ברשתם של רמאים אלו ואיבדו כסף רב. מומלץ להחליף כסף אך ורק במשרדי חלפנות, בבנק, בבתי המלון או מתושבים מקומיים שעובדים באתרי התיירות. יש לספור את הכסף שקיבלתם בתשומת לב ורק אחר כך לתת את כספכם.