החלפת כסף בירדן

החלפת כסף משקילים לדינרים ולהפך עדיף לעשות בצד הישראלי – העמלות נמוכות יותר. את השער הטוב ביותר תקבלו אם תחליפו את הכסף במזרח ירושלים.