ביטוח כרטיס אשראי לחו"ל – האם להפעיל

לא רבים יודעים אבל לא כדאי להפעיל יותר מכרטיס אחד לחו"ל גם אם יש לכם כמה. זה יגרום לכפל ביטוחים ואז במקרה של משהו רע חלילה חברות הביטוח יתכתשו זו עם זו מי ישלם ואתם לא תראו את הכסף מהר