אופניים בדנמרק

 דנמרק היא גן עדן לרוכבי אופניים. היא מישורית והרכיבה בה קלה, ויש בה נתיבים רבים המיועדים לאופניים בלבד בערים ומחוץ להן. בקופנהגן אפשר לשכור – תמורת ערבון בלבד – אופניים לסיורים בעיר.