תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

שחר סמוחה

עיתונאי וסטודנט בבית הספר לעיתונאות של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק

כתבות של שחר סמוחה: