תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

ענר גרין

תלמיד שנה שנייה בבית הספר לצילום של מסע אחר. "מקום על המפה" הוא פרויקט משותף למסע ישראלי ולבית הספר לצילום