תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

ניר לנדאו

תלמיד שנה ב' בבית הספר לצילום של מסע אחר.