תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

טל גליק

צלם מערכת של "מסע אחר". מצלם עבור ירחונים גיאוגרפיים בעולם ועורך מופעים אורקוליים. גר בטבעון

צלם: