תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

גיורא נוימן

כותב ומצלם עבור "מסע אחר" ועבור ביטאון חיל האוויר