אסנת קרננסקי

צלמת עיתונות. התגוררה בניו-יורק משך כעשר שנים.