אירית זילברמן

מצלמת עבור "מסע אחר" ועיתונים יומיים, גרה ברמת־גן